Zespół
Katarzyna_Wojtczak_2019_ zdj.Tytus Szabelski

Katarzyna Wojtczak

Initiator and co-founder of DOMIE

Representative of the KOMPLET Association 2017 – 2022

Member of the Board of the KOMPLET Association 2022 – ongoing

(b. 1989, Poland) is an artist, filmmaker and pauper-gallerist with a background in architecture, based in Athens.

Their work is a cross-disciplinary research practice based on processual collaborations. They examine collective trauma memory through exploring dynamics between power and authority. Their artistic practice is multidisciplinary, including film, painting, writing, installations and performance.

They work in the areas of alternative social economies of collectivity as an initiator and co-founder of the experimental project space DOMIE – a socio-artistic and architectural-economic practice of collective care based in Poznań, Poland, est. 2018.

Graduate of Architecture and Urban Planning at the Poznań University of Technology, Università degli Studi di Firenze and Intermedia at University of Fine Arts in Poznań.

Their work were shown, among others, at: Manifesta 14 in Prishtina, Documenta 15 in Kassel, Split Videoart Festival, the Museum of Modern Art in Warsaw, Zachęta National Gallery of Art in Warsaw, lokal_30 in Warsaw, Municipal Gallery Arsenal Poznań, BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art, Gdańsk City Gallery, Biennale Zielona Góra.

martyna_foto tytus szabelski

Martyna Miller

Co-founder of DOMIE

Member of the KOMPLET Association since 2017

Member of the Board of the KOMPLET Association 2022 – 2023 

​​interdyscyplinarna artystka, reżyserka i antropolożka, studiowała w Warszawie i Sarajewie, dyplom doktory sztuk pięknych otrzymała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (u Izabelli Gustowskiej). Współtwórczyni duetów Polanki i kolektywu TYNA. Od 2018 roku w Poznaniu współprowadzi projekt DOMIE, eksperymentalne przedsięwzięcie na pograniczu sztuki, architektury i nauk społecznych. W swoich projektach bada związki pamięci i ciała. Poprzez wspomnienia i ich rekonstrukcje tworzy metody pracy z medialnością doświadczenia. Interesują ją związki między naturą i społecznością w procesach zdrowienia, produkcji i transformacji. Jej ostatnie projekty, takie jak Memory Carp, Intimacy of Waters czy Sexinsitu, poddają analizie indywidualne i kolektywne relacje z wodą i oceanem, wchodząc w przestrzeń hydro-aktywizmu. Wykorzystuje wideo, performance, dźwięk i inne. Jej prace to często cykle, zbiory, gesty, fragmenty szerszych poszukiwań. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), laureatka Stypendium SIGMA (2013-2015) oraz rezydencji TOKAS w Tokio (2020). Jej prace pokazywane były m.in. w Nowym Teatrze w Warszawie, Teatrze Powszechnym w Warszawie, Teatrze Dramatycznym w Warszawie, Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, Sort/Hvid w Kopenhadze, Teatrze Nordkraft w Aalborg, Kampnagel w Hamburgu, Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, Gdańska Galeria Miejska, BWA Wrocław Główny, BWA Zielona Góra i wielu innych.

Rafał Żarski-bio

Rafał Żarski

Member of the KOMPLET Association 2018 – ongoing

Member of the Board of the KOMPLET Association 2022 – ongoing

Rafał Żarski, artysta wizualny pracujący w obszarze wideo, dźwięku, rysunku, instalacji i działań performatywno – kuratorskich . W swojej praktyce artystycznej, problematyzuję wątki polityki pracy i czasu wolnego. W szczególności, interesują go tematy związane z  wydajnością i wyczerpaniem w kontekście współczesnych technologii i systemów ekonomicznych.

Absolwent Multimediów na Akademii Sztuki w Szczecinie (dyplom magisterski – 2016 r.)                    W latach 2016 – 2020, współprowadził (wspólnie z kuratorem Tomkiem Pawłowskim) eksperymentalne  biuro podróży – Muzealne Biuro Wycieczkowe. Brał udział w programach rezydencyjnych w Galerii Arsenał (Białystok, 2017 r.) Brno House of Art (Brno, 2018), International Studio and Curatorial Practice (New York, 2020). 

Od roku 2018 związany z DOMIE , od 2020 członek zarządu Stowarzyszenia KOMPLET.

Rafał Żarski –  visual artist working in the field of video, sound, drawing, installation and performative-curatorial activities. His artistic practice explores themes of labor politics and leisure. In particular, he is interested in productivity and exhaustion in the context of contemporary technologies and economic systems.

He graduated from Multimedia at the Academy of Art in Szczecin (Master’s degree – 2016). 

In 2016-2020, he co-created (together with curator Tom Pawlowski) an experimental travel agency – Museum Travel Agency.  He participated in the art residency programs at Arsenal Gallery (Bialystok, 2017) Brno House of Art (Brno, 2018), and International Studio and Curatorial Practice (New York, 2020). 

Since 2018 he has been associated with DOMIE, and since 2020 he has been a member of the board of the KOMPLET Association.

goś_patalas-bio

Goś Patalas

Member of the KOMPLET Association 2021 – ongoing

Producer/curator/program manager of DOMIE Welcome and social media manager

inż. arch. mgr sztuki Gosia Patalas – urodzonx w 97’ w Poznaniu, ukończyłx architekturę na Politechnice Poznańskiej, pochwili pracy w zawodzie zdecydowałx się na przekierowanie swojego zainteresowania projektowaniem przestrzeni w swobodniejszą stronę. Zaczxłx studia kuratorskie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a następnie w obszarze mediów interaktywnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich działaniach stara się odszukiwać nisze i angażować we wspólne działania ludzi, którzy również szukają swojego miejsca w głośnym świecie sztuki. Malarx, rzeźbiarx, fotografx, grafixkx. Współpracowałx z Art Science Node z Berlina, odbyłx staż w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, aktualnie współpracuje z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Ze względu na zainteresowanie pracą z ludźmi społecznie wykluczonymi, głównie ze środowiskiem queer oraz osobami z niepełnosprawnościami, we wrześniu 2021 zaczxłx współpracę z DOMIE, od 2023 należy oficjalnie do Stowarzyszenia Komplet, nawigując większość aktualnego programu cyklu DOMIE Welcome.

Gosia Patalas – born in 1997 in Poznań, graduated from architecture at the Poznań University of Technology, after some time of working in the profession, they decided to redirect their interest in designing space in a more relaxed direction. They began her curatorial studies at the University of Arts, and then in the field of interactive media at the Adam Mickiewicz University in Poznań. In their activities, they try to find niches and engage people who are also looking for their place in the art world. Painter, sculptor, photographer and graphic designer. They worked with the Art Science Node from Berlin, completed an internship at the Contemporary Art Museum in Wrocław and then Galeria Miejska Arsenał in Poznań; right now they are working with the National Symphony Orchestra in Katowice. Due to her interest in working with socially excluded people, mainly the queer community and people with disabilities, they started working with DOMIE in September 2021, and from 2023 they officially belong to the Komplet Association, handling most of the current program of DOMIE Welcome project.

DOMIE_DOMEK_LOGO_LONG

Jakub Kosecki

Member of the KOMPLET Association 2021 – ongoing

Zuza Szczepańska bio

Zuza Szczepańska

Social media care 2021 – ongoing

Zuza Szczepańska (ur. 2001r.) – kuratorka sztuki i badaczka kultury, studentka Kuratorstwa i Teorii Sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W swojej praktyce kuratorsko – artystycznej zajmuje się m.in późnokapitalistycznymi kontekstami, fikcją spekulatywną, technokulturą oraz (współczesnymi) zachowaniami rytualnymi. 

Zuza Szczepańska (ur.2001r.) – art curator and cultural researcher, student of Curatorship and Art Theory at the University of Arts in Poznan. Her curatorial and artistic practice includes late capitalist contexts, speculative fiction, technoculture and (contemporary) ritual behavior.

DOMIE_DOMEK_LOGO_LONG

Agata Kneć

Member of the KOMPLET Association 2019 – 2023

Member of the Board of the KOMPLET Association 2022 – 2023